Mijn werkwijze bij individuele coaching

Mijn werkwijze bij individuele coaching – Bert van Hees november 2017 

In een eerste gesprek komen situaties, vragen, wensen of problemen aan bod. Vaak gaat de inbreng om:

. Hoe reageer ik op een situatie of op spelletjes die ik om me heen zie zoals piepelen, niet waarachtig optreden of zich dom houden?

· Ik voel me vast zitten, ben uitgeput, heb het niet meer helder of: ik kan juist mijn energie niet kwijt.

· Ik weet niet goed meer waar het in mijn leven nou om gaat.

· Ik wil me meer zelfverzekerd voelen op mijn werk. Er zijn keuzes die ik niet aanga.

· Ik wil me ontspannener voelen in wat ik doe.

· Hoe hanteer ik mijn boosheid, mijn antipathie? (Of andere emoties).

 

Ik let op de inhoud van wat de coachee uitdrukten en op houding en manier van bewegen. Wat doet de coachee met zijn/haar lichaam, wat zal hij/zij daarbij beleven aan gevoel, spierspanning, lichaamshouding, energie, ademhaling? Wat voor informatie geeft zo’n stem?

 

We gaan na hoe de ingebrachte ervaringen invloed hebben op het lichaam, op gevoelens. De coachee verkent zo hoe de eigen ervaring ontvangen wordt in het lichaam, heeft hij/zij dat goed door? Wat zegt het lichaam erover? Het gaat hierbij dus om het bewust zijn en voelen van de eigen krachten – in adem, stem, spieren, lichaamsdelen, overtuigingen, geest – en de eigen sensitiviteit daarin.

 

Geconcentreerde aandacht voor het eigen bewegende lichaam maakt bewust van over- en onderbenutte krachten en emoties. Bewust zijn van de eigen gewoontehoudingen (en gewoonte-reacties, -gevoelens, -associaties enz.) maakt een vrijere omgang mogelijk met emoties en stemmingen, gedachten, opvattingen, overtuigingen.

Voor deze zelfkennis en reflectie kan de coachee met eigen houdingen en bewegingen experimenteren. Veelal heeft de coachee geen benul van eigen krachten en door passende bewegingen kan duidelijk worden wat er nog meer is of wat met minder energie evenveel resultaat kan geven.

 

Een volgende stap is het contact maken met de energie van het spelende kind in zichzelf. Hierdoor onderzoek je emotionele lasten of remmen en schep je meer ruimte. Je kunt losheid en vrijheid van beweging ervaren en dit werkt door op je geest. Het kan nieuwe perspectieven openen.

Het aldus verruimde bewustzijn en het losser wordende lichaam geven de middelen om met de situatie, het probleem of de vraag op een eigen wijze en vanuit leiderschap om te gaan.

 

De winst

 

De situatie, het probleem of de vraag vanuit een bezielde belichaming van het leven benaderen. Oplossingen ontdekken, experimenteerterrein openen, kiezen, zaken aangaan.

Dit vanuit een lichaam en geest in evenwicht. Creatief en speels in de omgang met anderen. Je ware bestemming vinden met je ware stem.

 

Voor wie?

 

Ik coach en train individuen en kleine teams van veelal hooggeschoolde professionals die managementwerk doen.

 

De afgelopen jaren werkte ik onder meer met de nieuwe managers in de Nationale Politie, met academische managers die een leergang leiderschap volgden voor hun nieuwe managementfuncties in de TU Delft, en met managers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verder coachte ik nieuw talent bij Twijnstra en Gudde.

 

Twee korte cases

 

- Ankers uitgooien

 

Joshua (40 jaar), een manager die een eenheid van ongeveer 100 mensen aanstuurt in een grote organisatie, heeft allerlei plannen, maar op zijn werk komt het er niet van die uit te voeren. Hij realiseert zich dat hij meer geeft in zijn werk dan dat hij ontvangt of neemt en hij wil meer in zijn kracht komen. Als hij vertelt over zijn werkleven zie ik hem wat wiebelig bewegen met een relatief weinig ontwikkeld – gebalanceerd – lichaam.

We oefenen met fysieke houdingen waarin hij krachtig, evenwichtig en ontspannen staan kan. Hij spant zijn spieren bewust aan, bijvoorbeeld in een gecontroleerde stap en stoot voorwaarts. Hij brengt zijn aandacht naar zijn adem en zijn stem, ervaart zijn lage centrum (in zijn buik, enkele centimeters onder zijn navel). In ontspannen houding ontplooit hij zijn verschillende krachten. Hij wordt blij van het experiment. In die houding en emotionele toestand haalt hij een situatie in zijn werk terug. Vanuit het gevoel van nieuwe kracht wil hij anders bewegen in die werksituatie. Hij doet die nieuwe bewegingen voor. Hij geeft dan een nieuwe duiding van zichzelf in die situatie, terwijl hij ‘nieuw’ beweegt en ademt. Hij bepaalt hoe hij zich fysiek en gevoelsmatig kan bekrachtigen en hij maakt daar passende voorstellingen of beelden bij. Deze bekrachtigingen gebruikt hij als ankers om buiten de coachingssessie de eigen krachten in evenwicht te ontplooien.

 

- Nieuw evenwicht

 

Carolien (35) is hoofd van een team van rond 60 mensen. Ze schetst een situatie waarin een van haar collega-managers van een ander team haar vanuit de hoogte benadert. Ze voelt zich daarbij genegeerd en uiterst onprettig. Ze begrijpt niet goed waarom dit haar overkomt en waarom het haar niet lukt om in te grijpen.

Carolien doet voor hoe die collega staat, doet, beweegt, spreekt. Als ik dat door heb – in Carolien’s ogen – spelen we de situatie samen een paar keer na. Eerst doet Carolien wat ze gewoonlijk doet. Ik vraag haar na te gaan wat ze waar in haar lichaam voelt en wat haar gedachten daarbij zijn. Ik signaleer de momenten waarop haar energie zichtbaar verdwijnt en waar dat plaatsvindt – ademhaling, gezichtsexpressie, beweging, lichaamshouding, stand, geluid van haar stem enz. Dan spelen we de situatie opnieuw zodat Carolien met haar aandacht bij haar gevoel en energie op die momenten en plekken blijft. De Carolien die ik nu zie ontstaan heeft een krachtige en evenwichtige houding, kalme blik, sterkere stem. Haar adem blijft stromen terwijl ze haar energie in haar bewegingen legt. Met deze houding speelt ze de situatie na totdat ze voelt dat ze de situatie begrijpt en haar fysieke gevoel en emotie erin kan hanteren. Vanuit dit werk bepaalt zij welke bekrachtigingen voor haar van belang zijn, fysiek, emotioneel en in haar kijk op zichzelf en de ander.

Noot De namen zijn gefingeerd

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>